Hausten 1996 vart dørene opna på Dale Finasenter AS, men eg vel å seia at 17 mai, 1997 er den offisielle opningsdagen.  16 mai, 1997 kom eg heim frå skuletida mi i USA for å drive Dale Finasenter.  Ein avtale var inngått med far min.  Denne innebar at eg skulle driva stasjonen i 1 - maksimum 2 år.  Eg skulle ha fri tilgang til familiehytta, der eg såg før meg nokre fine fiskehelger.

I løpet av dei 2 fyrste åra var eg på hytta 1 dag.  Det tar tid å bygga bensinstasjon.  Dei fyrste 5 åra dreiv me i minus og arbeide døgeret rundt, men stasjonen utvikla seg positivt, både mtp. omsetning og utsjånad.  I desse åra hadde me uvurderlig god hjelp frå Asle Kvamme, Frode Olsen, Arne Johnsen, Tom Rune Solheim og mange fleire.  Desse var nøkkelpersonar i drifta og utviklinga av bedrifta vår.

More to come...

Her kommer bilde og tekst.